Bedre seksualliv etter hysterektomi

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinners seksualliv ble forbedret etter hysterektomi, viser nederlandsk studie.

  Forskerne sammenliknet effekten av tre typer hysterektomi (vaginal, subtotal abdominal og total abdominal hysterektomi) og seksuelt velvære hos om lag 400 kvinner (1). Indikasjonen for inngrepet var benigne tilstander som blødningsforstyrrelser og smerter, men ikke uterusprolaps og endometriose. Gjennomsnittsalder var 43 år. Før og seks måneder etter operasjonen besvarte kvinnene et spørreskjema om seksuell atferd og problemer knyttet til seksuell aktivitet.

  Etter inngrepet økte den generelle seksuelle tilfredsheten, mens den seksuelle aktiviteten ikke ble endret. Dette var uavhengig av type operasjon. Ved alle tre operasjonsmetoder var forekomst og utvikling av plager i forbindelse med seksuell atferd ens et halvt år etter operasjon.

  – Dette er en ordentlig gjennomført undersøkelse, men forfatterne påpeker selv at de ideelt sett skulle ha gjort en randomisert kontrollert studie, sier professor Jan Martin Maltau ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Det er positivt at hysterektomi ikke ser ut til å redusere kvaliteten på seksuallivet, men resultatet er sammensatt, og ulike undersøkelser har vist noe forskjellige resultater. Det er nødvendig med mer forskning, sier Maltau.

  Hysterektomi er den vanligste store gynekologiske operasjonen i Storbritannia og USA, og er også svært utbredt i Nederland. Forskerne bak studien hevder at hele en tredel av nederlandske kvinner vil trenge hysterektomi i løpet av livet (1). I Norge er vi langt mer tilbakeholdne. Ifølge SAMDATA fikk 4 550 kvinner utført hysterektomi i Norge i 1999.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media