Legeforeningen positiv til grønn resept

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helseministeren presenterte medio oktober ordningen med grønn resept. Legeforeningen har vært med å utarbeide veiledningshefter for legene.

  – Vi er takknemlige for å ha fått anledning til å være med på å utvikle første fase av ordningen, sier Hans Kristian Bakke. Legeforeningens president var til stede på lanseringen av ordningen, sammen med helseminister Dagfinn Høybråten.

  Ordningen innføres med bakgrunn i St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge,og innebærer en takst som leger kan ta i bruk for å stimulere til sunne kost- og aktivitetsvaner for pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom. I første omgang inngår diagnosegruppene høyt blodtrykk (hypertensjon) og type 2-diabetes i ordningen.

  Taksten utløses når grønn resept forskrives som et alternativ til medikamentell behandling. På den andre siden omfatter ordningen faglige støttesystemer, dvs. informasjons- og veiledningsmateriell til bruk for legen i konsultasjonen med pasienten. Dette gir legen et verktøy i arbeidet med å endre helseatferd og levevaner, og til å støtte opp om pasientens egeninnsats.

  Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med Den norske lægeforening, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Rikstrygdeverket utarbeidet informasjons- og veiledningsmateriell. Dette er sendt ut til alle landets allmennleger og finnes også elektronisk på Sosial- og helsedirektoratets nettside.

  Legeforeningen mener at legene med grønn resept har fått en meget god veiledning i hvordan de skal gi råd til pasienter med høyt blodtrykk og sukkersyke, i forhold til kosthold og fysisk aktivitet. – For pasientene og den enkelte allmennlege betyr dette langt mer enn et råd på vei over dørstokken om gulrøtter og 30 minutters daglig spasertur, sier Hans Kristian Bakke.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21519

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media