Etiske grenser og grenser for naivitet

Ole Arne Eiksund Om forfatteren
Artikkel

Redaktør Charlotte Haug tar i sin leder i Tidsskriftet nr. 19/2003 (1) opp forholdet mellom leger og legemiddelindustri, et tema som igjen ble aktualisert gjennom NRK Brennpunkts program i midten av september. Dessverre inneholdt programmet en rekke faktiske feil og gav et skjevt bilde av virkeligheten.

Problemstillingen er imidlertid viktig – og har stor offentlig interesse. Vi i GlaxoSmithKline fører en meget åpen politikk i forhold til mediene og mener dette er et tema som absolutt tåler dagens lys. Derfor bidrar vi gjerne til å skape mer åpenhet rundt problemstillingen

Da vi ble kontaktet av en journalist fra NRK Brennpunkt i februar, var vi selvsagt fullstendig klar over at Brennpunkt, her som alltid, var ute etter å «avsløre». Journalisten gav ikke noe klart uttrykk for hva programideen gikk ut på. Vi forstod at det kom til å handle om forholdet leger – legemiddelindustri, samt vårt firmas markedsføring av medisiner mot psykiske lidelser. Dette er et område som må tåle fullt flomlys. Vi har ingenting å skjule i vårt arbeid, derfor tok vi imot journalisten.

Vi er helt enig med Haug som mener det trengs klare kjøreregler og stor aktsomhet dersom både legene og industrien skal beholde tillit og troverdighet.

Det samme kravet bør imidlertid også kunne stilles til norske journalister generelt – og til NRK spesielt. De har et stort ansvar og en stor troverdighet å forvalte. NRK Brennpunkt-programmet 15. september levnes liten ære sett i en slik sammenheng. Jeg tenker ikke på gjennomføringen, bilderegien, musikken og de generelle kommentarene. Jeg snakker om eksakte og kontrollerbare fakta.

I vårt tilfelle gjaldt det en lisensavtale med firmaet IDANT AS om bruk av et diagnoseverktøy, kalt SPIFA. Opplysningene som kom frem i dette programmet gir ikke et korrekt bilde av virkeligheten. Brennpunkt-redaksjonen ble før sending gjort oppmerksom på faktafeilen, men ignorerte dette.

Anbefalte artikler