Økning i postoperative infeksjoner

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av postoperative infeksjoner ved kommunale helseinstitusjoner har gått opp det siste året, ifølge Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse.

  To ganger i året utfører Folkehelseinstituttet prevalensundersøkelser med registrering av sykehusinfeksjoner ved kommunale helseinstitusjoner for eldre. Begrepet sykehusinfeksjoner blir også brukt om infeksjoner oppstått i et sykehjem eller annen helseinstitusjon. I undersøkelsen blir forekomst av sykehusinfeksjon i urinveiene, nedre luftveier, hud og postoperative sårinfeksjoner registrert.

  I vårundersøkelsen i 2002 ble det registrert 8,4 % postoperative infeksjoner blant de opererte. Høsten samme år hadde tallet steget til 14 %, og i årets vårundersøkelse var forekomsten av postoperative infeksjoner oppe i 18 %, melder Folkehelseinstituttet. Prevalensen av postoperative sårinfeksjoner ut fra alle registrerte beboere er imidlertid fortsatt lav, med 0,4 % mot 0,3 % ved undersøkelsene i 2002.

  I alt deltok 244 kommunale helseinstitusjoner, med 13 444 beboere, i undersøkelsen. Totalt ble det registrert 928 infeksjoner, der urinveisinfeksjoner utgjorde 53 %. 206 av institusjonene oppgav antallet opererte samt antibiotikabruk, og av disse hadde altså 18 % postoperative sårinfeksjoner.

  – Det er flere momenter som kan ha påvirket undersøkelsen i ulike retninger, men vi anbefaler hver enkelt institusjon å vurdere rutiner og oppfølging av opererte pasienter, sier Hanne Eriksen ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

  Eriksen sier de ser behov for videre studier for å kartlegge om økningen er reell, eller om tilfeldige faktorer – som at færre beboere hadde gjennomgått operasjon – kan ha påvirket resultatet. Det er også ønskelig å kartlegge eventuelle årsaker til økningen i postoperative infeksjoner.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3027

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media