Les mer om …

Artikkel

Cøliaki og glutenfritt kosthold

Basalforskning, blant annet fra Norge, har gitt ny kunnskap om etiologi og patogenese ved cøliaki. Kostbehandlingen er blitt betydelig bedre og lettere å gjennomføre. Fire oversiktsartikler gir en oppdatering om cøliaki og dermatitis herpetiformis.

Cøliaki er en vanlig sykdom

Cøliaki – nye kliniske erkjennelser og diagnostiske hjelpemidler

Sykdomsmekanismer ved cøliaki

Dermatitis herpetiformis

Kostbehandling av cøliaki og dermatitis herpetiformis

Cøliaki – lang ferd mot sikker diagnose

Liberalisering av apotekbransjen

Legemiddelmarkedet har gjennomgått store endringer de siste årene. Legemiddelindustri og markedsbaserte apotek skal skaffe eierne høyest mulig fortjeneste. Når en sykdom er sjelden og pasientene få, blir konsumentmakten i markedet så liten at pasienter kan miste tilgangen til viktige legemidler.

Hvem tar ansvar når fortjenesten er lav?

Apotekbransjen før og etter ny apoteklov

20 år med AIDS

AIDS-diagnosen ble stilt i Norge for første gang i 1983. Etter to tiår med forventninger og skuffelser, seire og nederlag står Norge og verdenssamfunnet overfor store utfordringer i bekjempelsen av AIDS, særlig i fattige land.

20 år med AIDS i Norge

Antiretroviral behandling av HIV-infeksjon i fattige land

Hvordan skal det gå med kampen mot AIDS?

Transplantasjon – indikasjoner og nye teknikker

En retrospektiv vurdering av journaldata for 409 pasienter henvist for mulig lungetransplantasjon tyder på at henvisningspraksis og prioritering bør endres for å redusere dødelighet i utredningstiden.

Ved visse tilfeller av leverkreft kan tradisjonell kirurgi være vanskelig å gjennomføre. En ny operativ prosedyre basert på erfaringer fra levertransplantasjon kan da være aktuelt.

Lungetransplantasjon – etablert behandling, udekket behov

Ekstrakorporeal kirurgi og autotransplantasjon av lever

Glykemisk indeks – en oversikt

Glykemisk indeks er et mål for hvor mye blodsukkeret stiger i løpet av to timer etter inntak av en matvare. Glykemisk indeks kan gi feilaktig inntrykk av at en del viktige og næringsrike karbohydratholdige matvarer bør unngås, men kan også være et mulig redskap i veiledningen av personer med metabolsk syndrom, overvekt eller diabetes.

Glykemisk indeks

Store og små sykehus

En gjennomgang av ventelistedata ved St. Olavs Hospital per januar 2002 tyder på at lange ventelister først og fremst skyldes ineffektiv pasientlogistikk.

Små lokalsykehus står i fare for å bli nedlagt av de regionale helseforetakene. Økonomiske forhold er ofte begrunnelsen. Slike planer vekker motstand hos allmennleger og pasienter.

Ventelistesituasjonen ved et regionsykehus

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus

Anbefalte artikler