()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Cøliaki og glutenfritt kosthold

  Cøliaki og glutenfritt kosthold

  Basalforskning, blant annet fra Norge, har gitt ny kunnskap om etiologi og patogenese ved cøliaki. Kostbehandlingen er blitt betydelig bedre og lettere å gjennomføre. Fire oversiktsartikler gir en oppdatering om cøliaki og dermatitis herpetiformis.

  Cøliaki er en vanlig sykdom

  Cøliaki – nye kliniske erkjennelser og diagnostiske hjelpemidler

  Sykdomsmekanismer ved cøliaki

  Dermatitis herpetiformis

  Kostbehandling av cøliaki og dermatitis herpetiformis

  Cøliaki – lang ferd mot sikker diagnose

  Liberalisering av apotekbransjen

  Liberalisering av apotekbransjen

  Legemiddelmarkedet har gjennomgått store endringer de siste årene. Legemiddelindustri og markedsbaserte apotek skal skaffe eierne høyest mulig fortjeneste. Når en sykdom er sjelden og pasientene få, blir konsumentmakten i markedet så liten at pasienter kan miste tilgangen til viktige legemidler.

  Hvem tar ansvar når fortjenesten er lav?

  Apotekbransjen før og etter ny apoteklov

  20 år med AIDS

  20 år med AIDS

  AIDS-diagnosen ble stilt i Norge for første gang i 1983. Etter to tiår med forventninger og skuffelser, seire og nederlag står Norge og verdenssamfunnet overfor store utfordringer i bekjempelsen av AIDS, særlig i fattige land.

  20 år med AIDS i Norge

  Antiretroviral behandling av HIV-infeksjon i fattige land

  Hvordan skal det gå med kampen mot AIDS?

  Transplantasjon – indikasjoner og nye teknikker

  Transplantasjon – indikasjoner og nye teknikker

  En retrospektiv vurdering av journaldata for 409 pasienter henvist for mulig lungetransplantasjon tyder på at henvisningspraksis og prioritering bør endres for å redusere dødelighet i utredningstiden.

  Ved visse tilfeller av leverkreft kan tradisjonell kirurgi være vanskelig å gjennomføre. En ny operativ prosedyre basert på erfaringer fra levertransplantasjon kan da være aktuelt.

  Lungetransplantasjon – etablert behandling, udekket behov

  Ekstrakorporeal kirurgi og autotransplantasjon av lever

  Glykemisk indeks – en oversikt

  Glykemisk indeks – en oversikt

  Glykemisk indeks er et mål for hvor mye blodsukkeret stiger i løpet av to timer etter inntak av en matvare. Glykemisk indeks kan gi feilaktig inntrykk av at en del viktige og næringsrike karbohydratholdige matvarer bør unngås, men kan også være et mulig redskap i veiledningen av personer med metabolsk syndrom, overvekt eller diabetes.

  Glykemisk indeks

  Store og små sykehus

  Store og små sykehus

  En gjennomgang av ventelistedata ved St. Olavs Hospital per januar 2002 tyder på at lange ventelister først og fremst skyldes ineffektiv pasientlogistikk.

  Små lokalsykehus står i fare for å bli nedlagt av de regionale helseforetakene. Økonomiske forhold er ofte begrunnelsen. Slike planer vekker motstand hos allmennleger og pasienter.

  Ventelistesituasjonen ved et regionsykehus

  Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media