Minileder

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Stine Bjerkestrand Nesje
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Kari Gjelstad
Hans Løvdahl
Torleif Ruud
Svein Friis
Harald Brunvand
Erik Øie
Bente Brannsether Ellingsen*
Sonja Amdal Aase
Knut Øymar
Frede Frihagen
Rune Kvakestad
Knut Melhuus
Lars Engebretsen
Astor Reigstad
Karl R. Hetland

Profesjon og samfunn

Nina Husom
Nina Knutrud Meidell

Kommentar og debatt

Hans Th. Waaler
Dag Hofoss
Hans Petter Strifeldt
Solveig Hofvind
Hege Wang
Steinar Thoresen
Steinar Krokstad
Bengt-Lasse Lund
Rolf Kåresen
Sigmund Karterud
Christian Schlüter

Oss imellom

Marit Krohg
Otto W. Steenfeldt-Foss
Jens-Eirik Larsen

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen