()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Herman Anker døde fredelig hjemme 22. februar, omgitt av sine nærmeste. Full av energi og fremtidsplaner feiret han sin 70-årsdag 19. juni 2002. Da hadde han nettopp vært primus motor for en stor og særdeles vellykket internasjonal kongress i trygde- og forsikringsmedisin i Oslo. I oktober ble den alvorlige sykdommen konstatert. Den skulle raskt sette punktum for et usedvanlig rikt liv, både privat og profesjonelt.

  Innen norsk trygdemedisin markerte Herman Anker seg som en stillferdig inspirator med handlekraft og engasjement. Han var opptatt av trygdemedisinens rolle i skjæringspunktet mellom pasient og samfunn. Han arbeidet for å sikre uavhengige og objektive trygdemedisinske vurderinger som også ivaretok hensynet til at menneskers evne til å mestre helsesvikt er forskjellig. Dette gjennomsyret virksomheten som rådgivende overlege i trygdeetaten, som medisinsk sakkyndig i trygderetten og som mangeårig leder av Norsk trygdemedisinsk forening. Herman Anker tok også initiativ til å styrke kontakten mellom norsk og europeisk trygdemedisin. Med sin arbeidsvilje, fornemme språkkunnskaper, allsidige kulturelle interesser og medfødte evne til diplomati ble han sentral i European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS). Han ble valgt som president i EUMASS for perioden 2002 – 2004. Dessverre fikk han ikke fullført denne ærefulle utfordringen.

  Herman Anker hadde solid faglig bakgrunn for sin virksomhet. Beslutningen om å bli lege ble tatt etter tjeneste som frivillig ved det norske feltsykehuset i Korea i 1951. Han ble utdannet cand.med. fra Durham University i England i 1959, senere spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin samt Master of Public Health fra Harvard University. Han var nærmere 20 år i allmennpraksis, og var også overlege ved Oslo Helseråd og bydelsoverlege. Han var i flere år medlem av styret i Oslo legeforening og medlem av Legeforeningens landsstyre i 1973 – 81.

  I flere perioder arbeidet han med internasjonale oppgaver i ulike verdensdeler, blant annet på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon. I forbindelse med et primærhelseprosjekt i Portugal i regi av NORAD 1978 – 86, ble han utnevnt til æresborger av byen Vila Real. Det sier sitt om det usedvanlige og personlige engasjementet Herman Anker alltid bidrog med i faglige sammenhenger!

  Herman Anker var sine venners venn og vil bli savnet av en stor venneskare. Men i møtet med Herman ble ingen i tvil om at det var familien, hans kone, barn og etter hvert 14 barnebarn, som var hans store stolthet og første prioritet. Vi er mange som takker for hans vennskap, hans profesjonelle innsats og for berikende og nært samarbeid helt frem til det siste. Vi sender våre varmeste tanker til familien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media