Nytt fra nett

Artikkel

Bedre tilbud til barn og unge med psykiske problemer?

Etter flengende kritikk over nedslående forhold i barne- og ungdomspsykiatrien påpekt i Helsetilsynets tilsynsmelding for 2002, lover de regionale helseforetakene bot og bedring.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=824

Anoreksipasienter trenger bedre lovverk

– Rydding i regelverket må til for at anoreksipasienter ikke blir kasteballer mellom psykiatriske og somatiske helsetjenester, sier helsedirektør Lars E. Hanssen i en kommentar til Helsetilsynets tilsynsmelding for 2002.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=808

Det nytter-prisen til folkebevegelse

Det nytter-prisens hovedpremie for 2003 gikk til folkebevegelsen «Øvre Eiker viser ansikt» der blant annet folkehelse og miljøskapende arbeid i kommunen har stått i sentrum.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=881

Forskere drev navnejuks

The New England Journal of Medicine trakk nylig tilbake en vitenskapelig artikkel etter å ha oppdaget signaturforfalskning. Flere av personene som var oppført som forfattere, hevder at de aldri har sett originaldataene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=745

Færre nye dr.med. i 2002

År 2002 var et rekordår i antall nye doktorgrader. Men færre enn på lenge fikk tittelen dr.med., viserferske tall fra Doktorgradsregisteret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Kun 77 fikk tittelen dr.med. i fjor, mens det både i 2001 og 2000 var 94.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=838

Elektroniske epikriser stadig mer utbredt

I 2002 skjøt utbredelsen av løsninger for elektronisk utveksling av epikriser for alvor fart, viser ferske tall fra Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=724

Nettilbud for kvinner med brystkreft

Ullevål universitetssykehus har lansert et læreprogram på Internett for kvinner med brystkreft og deres pårørende.Fagansvarlig og hovedforfatter av programmet er avdelingsoverlege Ellen Schlichting.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=811

Legeforeningens IT-prosjekt videreføres

Før sommeren kan IT-løsninger basert på funksjonskravene fra Legeforeningens prosjekt for å utvikle gode IT-løsninger for praktiserende leger (ELIN) være i bruk ved flere legekontorer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=769

UNN først ute med nytt slagord for røykfrihet

«UNN er INN – røyk er UT» er det nye slagordet som skal få ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til å stumpe røyken. Den 3. mars 2003 gikk startskuddet for kampanjen som har som mål å få røykfrie sykehusansatte innen 1. januar 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=788

Fond for medisinsk forskning på gass

Et nytt forskningsfond der forskere kan søke støtte til medisinske nyvinninger ved bruk av gasser, er opprettet. Søknader vil bli akseptert mellom 1. mars og 30. april 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=737

Anbefalte artikler