Les mer om …

Artikkel

Depresjon hos eldre – vanligere enn antatt?

En systematisk gjennomgang av prevalensstudier fra flere land viser at forekomsten av depresjon blant eldre er meget høy, særlig blant personer i syke-hjem og sykehus. Prognosen er avhengig av riktig diagnose og behandling, som består av mer enn medikamenter.

Etter 70 er alt trist og leit

Forekomst av depresjon hos eldre – systematisk oversikt over 55 prevalensstudier fra 1990 – 2001

Tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang kan være nødvendig hos pasienter uten sykdomsinnsikt, særlig ved psykotiske urotilstander. I to artikler beskrives det psykiatriske og det juridiske grunnlag for 181 tvangsinnleggelser i Østfold i 2001 og for tvangsbehandlingen av 64 pasienter i Oslo i 1996 – 2002. Er dagens praksis ved bruk av tvang forsvarlig?

Tvangstiltak i norsk psykiatri

Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon – blir de opphevet dagen etter?

Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling

Apoptose ved hjerte- og karsykdom

Mye tyder på at programmert celledød (apoptose) bidrar til sykdomsutviklingen ved flere hjerte- og karsykdommer. Eksisterende legemidler kan hemme apoptose ved hjertesvikt og hjerteinfarkt. Man ser nå for seg utvikling av en behandling som spesifikt hemmer apoptosemekanismen, men en slik hemming kan være ugunstig ved for eksempel kreft.

Apoptose ved hjerte- og karsykdom

Kirurgi ved nyrestein – mindre invasiv og mer spesialisert

Nyrestein skal behandles kirurgisk hvis steinen(e) er en fare for nyrefunksjonen og ved uakseptabelt sterke smerter. Fra Aker universitetssykehus beskrives indikasjoner, utredning og aktuelle kirurgiske prosedyrer ved nyrestein.

Kirurgisk behandling av urolithiasis

Etikk, jus og medfødt handikap

Det franske ekteparet Perruche fikk i 1983 en døv, svaksynt og mentalt tilbakestående sønn som følge av en oversett rubellainfeksjon i svangerskapet. Foreldrene gikk til sak og ble i 2000 tilkjent økonomisk erstatning. Dommen utløste mange protester, både fra handikaporganisasjoner og leger. Hvilke etiske implikasjoner har Perruche-saken for leger?

Legen som advokat – et forsøk på å belyse Perruche-saken

Oppdagelsen av DNAs struktur – 50 år etter

I 1952 avdekket James Watson & Francis Crick strukturen av deoksyribonukleinsyre: DNA var en dobbeltspiral bestående av to parallelle, sammenvevde kjeder av nukleotider. Denne banebrytende oppdagelsen var basert på både egne og andres studier, blant annet av den underkjente kjemikeren Rosalind Franklin og nordmannen Sven Furberg.

Oppdagelsen av DNA –prosjektet, prestasjonen og prestisjen

Anbefalte artikler