Kunnskap om sex gir senere seksuell debut

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et prosjekt om seksualitet og prevensjon blant niendeklassinger i Oslo førte til at mange utsatte sin seksuelle debut og at kunnskap om seksualitet økte.

  Evaluering av prosjektet «Jeg har et valg!» ved to Oslo-skoler har ført til endrede holdninger til bruk av prevensjon og sosiale ferdigheter knyttet til seksualitet. Dette kommer frem i rapporten Forebygging av uønskede tenåringssvangerskap fra Folkehelseinstituttet.

  Elevene som var med på programmet kom bedre ut på flere områder enn kontrollgruppen: De tilegnet seg mer kunnskap om prevensjon, seksualitet og graviditet, de utviklet mer positive holdninger til kondombruk, de opplevde større grad av kontroll i forhold til prevensjonsbruk og de opplevde det lettere å snakke med partneren om seksuelle temaer. Elevene i prosjektet ble ikke bedre til å kommunisere og forhandle om prevensjonsbruk, men de utviklet mer effektive strategier for å si nei til uønskede seksuelle situasjoner enn elevene i kontrollgruppen.

  Det var ikke mange av niendeklassingene som hadde samleieerfaring. Etter at prosjektet var gjennomført var det en større andel i kontrollgruppen enn i prosjektgruppen som rapporterte at de hadde hatt samleie de siste månedene. I prosjektgruppen var tallet stabilt før og etter programmet.

  Målet med prosjektet var å forebygge uønskede tenåringssvangerskap. – Programmet kan ha ført til at de unge reflekterer mer rundt det å ha samleie i deres alder og at flere utsetter seksuell debut, sier forsker Ingri Myklestad ved Folkehelseinstituttet. Hun mener at programmet på sikt kan forebygge uønskede tenåringsgraviditeter.

  Programmet «Jeg har et valg!» ble gjennomført i løpet av 16 timer ved to skoler i Oslo på niende klassetrinn. Studien inkluderte en kontrollskole som ikke fikk programmet, men som hadde fem timer med vanlig seksualundervisning. Evalueringen foregikk ved at alle elevene fikk et spørreskjema før og etter intervensjonen. Det ble lagt stor vekt på å utvikle sosiale og personlige ferdigheter. Blant temaene var kommunikasjon, forhandlingsevne og beslutningsstrategier. Elevene fikk kunnskap om seksualitet, risikofaktorer, graviditet og prevensjonsbruk via smågruppediskusjoner, videovisning, rollespill, konkurranser og øvelser.

  Les saken med lenker til kilder: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=778

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media