Verdien av liv – i krig og fred

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legers oppgave er å redde liv og lindre smerte. Å gjøre dette best mulig for flest mulig er ikke lett selv i fredstid. I krig blir det ekstra vanskelig å avgjøre hvilke handlinger og holdninger som er riktige for leger. Det er enkelt å være motstander av vold og krig. Men når volden allerede er et faktum, hva da? Vi skal bøte skade når den har oppstått, men er det riktig å tillate vold for å unngå enda mer vold? Det at Saddam Husseins regime har tatt mange liv, kan det rettferdiggjøre bruk av vold for å hindre mer vold? Spiller det noen rolle hvilke motiver de ulike partene har for å gjøre det de gjør? Selv om det er vanskelig, må vi være med på å ta stilling til hvilken kalkyle som skal legges til grunn. Hva skal inkluderes – de liv som alt er tapt, de liv som nå vil bli ofret, eller de mulige tap som kan komme i fremtiden?

Anbefalte artikler