Navigasjon i ukjent terreng

Inger Schou Om forfatteren
Artikkel

Clark, R

A long walk home

142 s. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 20

ISBN 1-85775-906-0

Forfatterens hensikt med å skrive boken virker todelt: å fortelle hvordan det oppleves å få kreft, hva behandlingen egentlig innebærer, og hvordan det påvirker ens liv. Dernest å få bearbeidet egne følelser og opplevelse.

De første åtte kapitlene inneholder Rachel Clarks beskrivelse av vandringen fra liv til død. På hennes vandring går hun fra å være en fagperson til å bli en pasient. Dette synes å ha vært en vanskelig omstilling for henne. Til tider følte hun at helsepersonell fornektet hennes identitet, utdanning eller erfaring. Dette er en gripende og tankevekkende skildring om en ung kvinnelig psykologs opplevelse av å få og bli behandlet for kreft. Hun klarer å formidle en variasjon av følelsene; frustrasjon, sorg, håpløshet og humor. På samme tid har hun klart å kombinere dette med en forståelse for kommunikasjonen mellom helsepersonell og seg selv. Ofte er hun i stand til å sette seg inn i legens dilemma. Betydningen av forståelig og tilstrekklig informasjon går igjen som en rød tråd i boken. Erfaringene hennes er ikke unike; unnvikende eller dårlig informasjon er dessverre ikke ukjent blant kreftpasienter.

Kapittel ni er skrevet av to leger som trekker frem det de mener er hovedbudskapet til helsepersonell i Rachel Clarks fortelling. De setter fokus på pasientens deltakelse i beslutningsprosessen, samspill mellom pasient og helsepersonell og ikke minst betydningen av god informasjon.

Boken er meget lettlest og henvender seg både til kreftpasienter, pårørende og helsepersonell. Boken er verdt å lese for alle dem som arbeider med kreftpasienter, og kan anvendes i opplæring av helsepersonell generelt.

Anbefalte artikler