Helseproblemer ved fødsel hos kvinner med revmatisk sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svangerskapets effekt på inflammatorisk (betennelsesaktig) revmatisk sykdom er godt beskrevet, men inflammatorisk revmatisk sykdoms effekt på svangerskapet er ukjent og knapt rapportert. Det mangler populasjonsbaserte studier om disse sykdommers effekt på svangerskapet, fødsel og den nyfødtes helse. Likeledes er svangerskapets effekt på bindevevssykdommer godt beskrevet for systemisk lupus. Populasjonsbaserte data om effekten av bindevevsykdommer på svangerskap, fødsel og den nyfødtes helse har manglet. Medisinsk fødselsregister har opplysninger om mors helseproblemer deriblant revmatiske sykdommer, samtidig som det registreres medisinske opplysninger om alle nyfødte.

  Prosjektets målsetting er å avklare mulige sammenhenger mellom revmatisk sykdom hos mor og uønsket svangerskapsutfall med formål å redusere eventuell overrisiko.

  Avhandlingen er en historisk registerbasert kohortstudie der data om alle mødre og deres svangerskap i Medisinsk fødselsregister analyseres for hele perioden 1967 – 95 og i tre ulike tidsperioder for å påvise mulige tidstrender. Eksponerte er mødre med revmatisk sykdom som plukkes ut ved hjelp av diagnosekoder. Ueksponerte er mødre uten revmatisk sykdom. Mulige forskjeller mellom eksponerte og ueksponerte påvises ved hjelp av statistisk analyse.

  En økt risiko for preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og for prematur fødsel (før svangerskapsuke 37) er funnet hos kvinner med revmatisk sykdom, og først og fremst hos kvinner med bindevevssykdommer, sammenliknet med kvinner uten revmatisk sykdom. Keisersnitt utføres oftere på kvinner med revmatisk sykdom. Kvinner med bindevevssykdommer har en høyere risiko for dødfødsler, og det er en lett økt risiko for at barn av kvinner med revmatisk sykdom kan dø det første leveåret. Et lavere gjennomsnittlig antall fødsler, kortere reproduksjonsperiode og noe lengre tidsintervall mellom svangerskapene er funnet hos kvinner med revmatisk sykdom sammenliknet med dem uten sykdom. Risikoen for at svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, lav fødselsvekt, prematur fødsel) gjentar seg i svangerskap nr. 2 er høyere hos kvinner med revmatisk sykdom enn hos de uten revmatisk sykdom.

  En slik nasjonal populasjonsbasert registerstudie som omhandler effekten av revmatisk sykdom på svangerskap, fødsel og den nyfødtes helse er tidligere ikke utført. Det foreligger ingen stor overrisiko for svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med revmatisk sykdom. Den økte tendensen til svangerskapskomplikasjoner finnes spesielt hos kvinner med bindevevssykdommer, hvilket tilsier en nøyere overvåking av disse svangerskapene. Resultatene gir et bedre grunnlag for å gi pasientinformasjon om forhold knyttet til svangerskap hos kvinner med revmatisk sykdom.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Reproductive outcome in women with rheumatic disease. A population based registry study of the effects of inflammatory rheumatic disease and connective tissue disease on reproductive outcome in Norwegian women in 1967 – 95

  Utgår fra

  Utgår fra

  Revmatologisk avdeling

  St. Olavs Hospital

  og

  Institutt for nevromedisin og bevegelse,

  Medisinske fakultet, NTNU

  og

  Medisinsk fødselsregister

  Universitetet i Bergen

  og

  Nasjonalt folkehelseinstitiutt

  Disputas 14.3. 2003

  Disputas 14.3. 2003

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media