B.-L. Lund svarer:

Bengt-Lasse Lund Om forfatteren
Artikkel

Steinar Krogstad har rett i at han og jeg ser uføreproblematikken fra forskjellig ståsted i utøvelsen av vårt yrke, og jeg har full forståelse for hans kommentarer. Det jeg imidlertid ønsker skal være kjent for kolleger, er at det ikke er utenkelig at økonomiske forhold også kan være av betydning ved ønske om uførepensjonering. I vårt selskap ser vi ca. 15 000 saker hvert år med personskade/uføre/ulykke/sykdomserstatningskrav, og opplever nok et noe mer nyansert bilde enn det Krogstad beskriver.

Anbefalte artikler