Artikkel

Alle godkjente spesialister under 67 år i Norge per 3.3. 2003. Prosent menn og kvinner. Antall

Menn

Kvinner

Antall

Allmennmedisin

75,5

24,5

2 429

Anestesiologi

79,1

20,9

569

Arbeidsmedisin

67,6

32,4

216

Barne- og ungdomspsykiatri

36,6

63,4

145

Barnesykdommer

68,3

31,7

439

Fysikalsk medisin og rehabilitering

70,9

29,1

117

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

56,4

43,6

479

Generell kirurgi

92,2

7,8

887

 Barnekirurgi

87,5

12,5

16

 Gastroenterologisk kirurgi

88,5

11,5

156

 Karkirurgi

92,1

7,9

89

 Thoraxkirurgi

98,4

1,6

62

 Urologi

95,4

4,6

109

Hud- og veneriske sykdommer

65,2

34,8

132

Immunologi og transfusjonsmedisin

68,6

31,4

51

Indremedisin

83,0

17,0

1 250

 Blodsykdommer

86,0

14,0

43

 Endokrinologi

78,3

21,7

60

 Fordøyelsessykdommer

97,0

3,0

169

 Geriatri

70,1

29,9

77

 Hjertesykdommer

89,0

11,0

237

 nfeksjonssykdommer

83,8

16,2

74

 Lungesykdommer

84,1

15,9

151

 Nyresykdommer

81,4

18,6

86

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

89,5

10,5

19

Klinisk farmakologi

90,3

9,7

31

Klinisk nevrofysiologi

68,2

31,8

22

Medisinsk biokjemi

80,5

19,5

77

Medisinsk genetikk

67,9

32,1

28

Medisinsk mikrobiologi

65,9

34,1

85

Nevrokirurgi

93,5

6,5

46

Nevrologi

72,2

27,8

234

Nukleærmedisin

78,4

21,6

37

Onkologi

68,6

31,4

118

Ortopedisk kirurgi

96,4

3,6

337

Patologi

60,1

39,9

148

Plastikkirurgi

88,0

12,0

75

Psykiatri

63,6

36,4

955

Radiologi

69,4

30,6

415

Revmatologi

70,7

29,3

116

Samfunnsmedisin

87,9

12,1

494

Øre-nese-halssykdommer

88,1

11,9

270

Øyesykdommer

76,0

24,0

296

Totalt alle spesialistgodkjenninger

77,3

22,7

11 846

Totalt fysiske personer

74,9

25,1

9 281

Anbefalte artikler