Uoversiktlig om intensiv sykepleie

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adams, SK

  Osborne, S

  Intensiv sygepleje

  Viden og praksis. 2 utg. 437 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Pris DKK 559

  ISBN 87-17-07137-2

  Boken er skrevet av og for sykepleiere, og forfatternes intensjon er at den skal være et vesentlig bidrag til intensivutdanningen. Den starter med to kapitler om generelle forhold, så som oppbygging av en intensivavdeling, krav til innredning, sikkerhet og hygiene. Deretter følger sykepleiefilosofi samt en beskrivelse av en typisk pasient ved en intensivavdeling. Videre følger kapitler om organfunksjon og de spesielle forhold som preger kritisk syke pasienter, inklusiv traumatiserte pasienter og pasienter med sepsis og multiorgansvikt. Patofysiologi, prioriterte oppgaver og pleieprinsipper/etikk omtales innledningsvis i hvert kapittel. Kapitlene er illustrert med figurer og tabeller, som stort sett er med liten skrift på grå bakgrunn.

  Intensjonen bak boken har nok vært god, men resultatet er ikke vellykket. Boken er uoversiktlig og tung å lese. Tabeller og figurer er utydelige både pga. fargevalg og liten skrift. Fysiologi, pleie, omsorg, behandling og tiltak er blandet sammen og rotete fremstilt. I kapitlet om hjertestans savner man en presis og oversiktlig algoritme i stedet for side opp og side ned om vurderinger, behandlingsmål, sykepleie og omsorg etter gjenoppliving. Defibrillering og medikamentell behandling kommer langt ute i kapitlet og er ikke spesielt fremhevet.

  Behandlingen er heller ikke oppdatert, og mange av referansene er gamle. En viktig del av behandlingen ved en intensiv avdeling er analgetika og sedativa. Dette omtales meget overfladisk; de vanligste typer analgetika er ikke nevnt, derimot anbefales transkutan elektrisk nervestimulering, fotmassasje med aromaterapi osv. uten at dette kan dokumenteres.

  Denne boken kan ikke anbefales til intensivsykepleiere eller andre sykepleiere fordi den er rotete, upresis og lite egnet som oppslagsverk. Det finnes svært gode alternativer til denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media