Åpent brev til forhandlingsutvalget i Aplf

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I grunnlagsmaterialet fra Aplf for avstemmingen om listesystemet (fastlegeordningen) gikk det frem at en «normalpraksis» var en liste på 1 500 betjent med ca. 28 timers åpningstid i uken. Dette skulle gi en inntekt tilsvarende en praksis med fullt driftstilskudd klasse 3. Dette stemmer kanskje for unge kolleger med lav gjennomsnittsalder i listen, men det vil aldri stemme for eldre leger med høy andel tilvalgte eldre pasienter. Kolleger har stått frem i pressen og fortalt at med 2 500 listepasienter har de ledig time på dagen. Min og andre eldre legers erfaring er at en liste på 1 000 – 1 100 pasienter med høy gjennomsnittsalder gir en jevnt krevende og fullpakket arbeidsuke. Dette er innlysende, og burde vært godt kjent for Aplf fra lenge før innføringen av listesystemet. Hvis Aplf mener noe med begrepet «kvalitet» i allmennpraksis og hvis oppfordringene om å bruke tid på eldre og kronisk syke ikke bare er en floskel, da må per capita-tilskuddet økes vesentlig for personer over 50 – 60 år. I England har man et betydelig differensiert per capita-honorar, så vidt jeg husker hadde vi det samme i forsøkskommunene. Et bortfall av 120 000 – 150 000 kroner i tilskuddet lar seg ikke kompensere i takstene. Alternativet er da større lister og kortere konsultasjonstid – dårligere allmennmedisin. Vil dere gjøre noe?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media