Helsetilstanden i WHO-medlemslandene

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  The European health report

  156 s, tab, ill. København: Verdens helseorganisasjon, 2002.

  Pris CHF 42

  ISBN 92890-1365-6

  Boken henvender seg først og fremst til helsemyndigheter i Europa-regionen. Den gir en oversikt over helsetilstanden i WHO-medlemslandene, illustrert med kurver og kart. Del to tar opp fattigdom, arbeidsløshet, utdanning og andre viktige faktorer for helse. Siste del diskuterer finansieringsordninger og helsetjenestereformer.

  Boken er påkostet; papir, layout, grafikk og trykk er fra øverste hylle. Mer enn halvparten av figurene er små kart over regionen, hvor data er gjengitt ved fem farger for fem kvintiler. Disse kartene er små, og sier ikke så mye for en overlangsynt anmelder uten forstørrelsesglass.

  Innholdet er en grei oversikt over forventet levealder, dødelighet etc. i medlemslandene. Informasjonen bygger på databasen i Regionkontoret, som også er tilgjengelig over Internett. Del to er holdt i meget generelle former, del tre likeså; nærmest som en påminnelse om at rent vann og luftkvalitet er viktig for helse, og at finansieringsformer, sykehus, primærhelsetjeneste og legemidler er viktige elementer ved utforming av helsevesenet. Vi får vite at norske kvinner ligger på toppen med hensyn til røykevaner. Psykososialt stress og ulikheter er fortsatt tema som årsaker for uhelse, selv om begge begrepene er noe vanskelig å fatte, for ikke å si måle. Det er ganske rikelig med referanser, hovedsakelig til WHO- publikasjoner.

  Jeg synes boken har noe uinspirert, selvsagt over seg. Særlig når det gjelder første del. Det er mer spennende å gå direkte inn i databasen og sammenlikne landene på de mange parametere som er registrert over tid. Men den treffer kanskje målgruppen riktig, og kan være nyttig for dem som har råd til å kjøpe den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media