Godt oppslagsverk i endoskopisk behandling

Ronald Mårvik Om forfatteren
Artikkel

Classen, M

Tytgat, GNJ

Lightdale, CJ

Gastroenterological endoscopy

777 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2002. Pris EUR 259

ISBN 3-13-125851-9

Denne boken er skrevet av 87 forfattere fra 12 land, og er på 777 sider med 1 721 illustrasjoner. Den egner seg for viderekomne spesialister i gastroenterologi og gastroenterologisk kirurgi som ønsker å sette seg inn i nye endoskopiske teknikker. Boken er ikke primært en lærebok for studenter, men kan være et godt supplement til fordypning innen endoskopi. Intensjonen er å gi en oversikt over hvilke nye endoskopiske teknikker som er i bruk i dag, og artikkelforfatterne representerer store deler av den industrialiserte verden.

Boken er bygd opp systematisk, innledningsvis med et meget godt kapittel om endoskopiens historie. Den fortsetter med behandling av oesophagus og ender opp med anale lidelser. Språket er stort sett meget godt, men bærer preg av at det er 87 forfattere fra fire verdensdeler. Layouten er usedvanlig god og rikt illustrert med endoskopiske bilder, skisser og tabeller. Boken er i A4-format og er meget solid innbundet.

Ettersom forfatterne kommer fra mange og ulike deler av verden, ville det vært overraskende om ikke noe av innholdet var kontroversielt i det norske gastroenterologiske miljøet. Boken vil imidlertid være et godt supplement som oppslagsverk til nye teknikker for diagnostikk og terapeutiske behandlinger innen minimal invasiv kirurgi, både når det gjelder bruk av fleksibel endoskopi og kombinerte teknikker hvor laparoskopi er en del av prosedyren. Boken gir også god beskrivelse av nytteverdien ved endoskopisk ultralyd, mens computertomografi og MR naturlig nok ikke er tatt med som egne kapitler.

Boken er et oppslagsverk i endoskopisk behandling, som ingen gastrokirurg eller terapeutisk endoskopist kan være foruten. Noe annet kunne man heller ikke forvente av tre redaktører som hver for seg har vært pionerer i utviklingen av terapeutisk endoskopi.

Anbefalte artikler