EKG både under og etter belastning

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Hyppig ventrikulær ektopi ved EKG de tre første minuttene etter belastning er en bedre prediktor for død enn samme type funn under selve belastningen.

Det er kjent at ventrikulær ektopi under belastning er assosiert med økt risiko for død. Mer enn 29 000 individer (70 % menn; snittalder 56 år) uten kjent hjertesvikt, klaffesykdom eller arytmi var henvist for belastnings-EKG ved et stort hjertesenter i Cleveland, USA (1). Om lag en tredel hadde koronar hjertesykdom.

Hyppig ventrikulær ektopi, definert bl.a. som sju eller flere ventrikulære premature slag per minutt, ventrikulære dobbel- eller trippelslag eller ventrikulær takykardi, flutter ellerflimmer, opptrådte hos 945 (3 %) kun under belastning, hos 589 (2 %) kun de tre første minuttene etter belastning (restitueringsfasen) og hos 491 (2 %) både under og etter belastning. Etter gjennomsnittlig 5,3 års oppfølgning var 1 862 personer døde. Dødsraten etter fem år var henholdsvis 9 % og 5 % blant personer med og uten hyppig ventrikulær ektopi under belastning (p < 0,001) og 11 % og 5 % blant personer med og uten hyppig ventrikulær ektopi i restitueringsfasen (p < 0,001). Ved kontroll for konfunderende faktorer var forskjellen statistisk signifikant bare for restitueringsfasen (hasardratio 1,5; 95 % KI = 1,1 – 1,9; p < 0,01), og ikke under belastning.

– Tradisjonelt har man ved belastnings-EKG først og fremst vært opptatt av ventrikulær arytmi under selve belastningen, sier overlege Halfdan Aass ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

– Denne og andre studier viser at observasjoner også i minuttene etter belastning kan gi viktig informasjon. Ventrikulær arytmi i restitueringsfasen kan skyldes inadekvat vagal reaktivering, fordi vagus-aktivitet er kjent å hindre ventrikulære arytmier. Belastnings-EKG er fortsatt en viktig undersøkelse, sier Aass.

Anbefalte artikler