Netthjelp til ungdom med psykiske problemer

Artikkel

Gjennom sikker kommunikasjon på Internett tilbys nå en gruppe unge psykiatriske pasienter i Midt-Norge behandling. Pasientene får tilgang til et lukket område på Internett der de kan legge inn personlige erfaringer og spørsmål. Behandlere har tilgang til det samme lukkede området og kan legge inn svar og kommentarer. «E-terapien» foregår som et forskningsprosjekt i regi av Barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Norge, og har fått navnet Tankebanken. Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=871

Anbefalte artikler