Drikk tran – dropp fiskeleverposteien

Artikkel

Barn, kvinner i fruktbar alder og gravide bør ikke spise fiskelever. Årsaken er høyt dioksin- og PCB-nivå. Nye risikovurderinger er bakgrunnen for at Statens næringsmiddeltilsyn nå kommer med nye kostholdsråd for fiskelever. Også ammende bør unngå fiskelever eller pålegg laget av fiskelever, mens andre bør begrense inn-taket. Tidligere gjaldt rådet kun grav-ide. Stoffene har ingen umiddelbar eff-ekt på helsen, men over tid kan et høyt inntak gi helseskader. Tran er renset for dioksiner og PCB.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=891

Anbefalte artikler