Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Jon Mork
A. Kathrine Lie
Eystein Glattre
Sarah Clark
Göran Hallmans
Egil Jellum
Pentti Koskela
Bjørn Møller
Eero Pukkala
John T. Schiller
Zhaohui Wang
Linda Youngman
Matti Lehtinen
Joakim Dillner
Ludger Dorlöchter
Ola D. Røksund
Gjermund Fluge
Karen Rosendahl
Kjetil Søreide*
Jon Arne Søreide
Åge Lærdal
Eldar Søreide
Frode Johannessen
Kim Fleischer Michaelsen
Jørn Dyerberg
Erling Falk
Harald S. Hansen
Peter Marckmann
Ole Kim Overvad
Lene Schack-Nielsen
Flemming Skovby
Keld E. Sørensen
Ole Frithjof Norheim
Jan Fougner
Odd Søreide
Ingebjørg Storm-Mathisen
Ellen Strengehagen
Per Hoff-Olsen

Tema

Reidun Brunvatne
Hans Blystad
Terje Hoel
Synne Sandbu
Hanne Nøkleby
Bjørn Bendz
Per Morten Sandset

Kommentar og debatt

Petter Hveem
Anne Kjersti Befring
Even Lærum
Erik L. Werner
Jan Sture Skouen
Chandra Sekhar Devulapalli
Sture Rognstad
Kjell Maartmann-Moe

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Petter Jensen Gjersvik

Fra foreningen

Lise B. Johannessen