Åpner elektronisk timebok for allmennlegekontorene

, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Hildur Knutsen (t.v.), her sammen med prosjektkooridnator Margareth Pettersen ved UNN, slapp å vente flere uker på at sykehuset skulle kalle henne inn til artroskopiundersøkelse. I stedet fikk hun bestille time hos primærlegen. Foto T. Sundar

Hildur Knutsen er storfornøyd etter at fastlegen sørget for at hun fikk time til artroskopi ved dagkirurgisk avdeling, minst en måned tidligere enn det som ellers ville vært mulig.

– I og med at jeg fikk bestilt time direkte, kunne jeg velge den datoen som passet best for meg i forhold til jobb og familieforpliktelser. Dermed slapp jeg å vente i flere uker på å få en time som jeg kanskje uansett måtte ha byttet, sier Tromsø-læreren. Etter at hun så raskt kunne komme til ortopedisk behandling, kan hun forhåpentligvis gå sommerferien i møte uten knesmertene som har plaget henne i flere måneder.

Skritt mot fritt sykehusvalg

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er trolig det første sykehuset i Europa som åpner avtaleboken for allmennleger i distriktet. 22 fastleger ved seks legekontorer i Troms og Finnmark er med i pilotprosjektet, som er finansiert av Helsedepartementet med 1 million kroner og initiert av departementet i samarbeid med GetMedic AS og Nordnorsk Helsenett. Via telenettet kan legene bestille spesialisttime for sine pasienter, uten å gå veien om sykehusets tradisjonelle innkallingsrutiner.

Prosjektkoordinator Margareth Pettersen ved sykehuset opplyser at ordningen gjelder et utvalg av tjenester innen ortopedisk dagkirurgi (artroskopi og hallux valgus-operasjon), astroenterologi (gastroskopi og ultralyd abdomen), hudsykdommer samt for undersøkelser ved Høresentralen. Disse tjenestene er valgt fordi de er lette å administrere og fordi det allerede finnes fastlagte rutiner for timebestilling.

– Elektronisk booking kan bli et hensiktsmessig system for timebestilling ved sykehus eller hos spesialist. Foruten den praktiske fordelen med flere valgmuligheter og kortere ventetid for pasientene, er dette en måte for sykehusene å synliggjøre kapasiteten på. Det kan også bidra til å forbedre samarbeidet mellom sykehus og primærleger, sier Pettersen.

Hun sier at målet er å få flere sykehus og medisinske tjenester med på ordningen: – På den måten vil pasientene få muligheten til å velge det stedet som først kan tilby behandling. Dermed kan systemet medvirke til at fritt sykehusvalg blir en realitet.

Mer effektivt

Bookingprosjektet begynte i mai og skal evalueres til høsten. Pettersen sier at det er for tidlig å si om dette blir et permanent tilbud ved sykehuset i Tromsø, men tror at mulighetene er gode.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra brukerne?

– Fra pasientene har det bare kommet positive reaksjoner. En del av legene uttrykte skepsis til å begynne med fordi de fryktet merarbeid. Det ser imidlertid ikke ut til at dette er blitt et problem. For kontorpersonalet har det vært visse innkjøringsproblemer, men på lang sikt tror vi at systemet vil gjøre timebestillingen langt mer effektiv, mener Pettersen.

Allmennpraktiker og kommuneoverlege Lars Nesje i Salangen i Troms har knyttet sitt IT-system til Nordnorsk Helsenett, og han er en av legene som er med på det elektroniske bookingprosjektet. Han synes ordningen virker lovende, men etterspør et større utvalg av tjenester.

– Ordningen åpner for spennende muligheter, men nytteverdien er ennå noe begrenset. Foreløpig er det bare pasienter med spesifikke problemstillinger, som for eksempel mistanke om meniskruptur, som kan bestille spesialisttime direkte. Et bedre utbygd system som omfatter flere sykehus, spesialisttjenester og søkemuligheter, vil gjøre henvisningspraksisen lettere og fritt sykehusvalg til et reelt tilbud, sier Nesje.

Slik virker elektronisk booking

Primærlegen logger seg inn på et internt telenett (intranett) knyttet til sykehuset, og klikker seg videre inn på den spesialisttjenesten det etterspørres. Da kommer det opp en side med oversikt over ledige timer lagt ut for booking. Når pasienten har valgt time, fyller legen ut et skjema med opplysninger om sykehistorie og medisinsk status. Bestillingen bekreftes og pasienten får en utskrift med informasjon om timeavtale og undersøkelsen eller behandlingen som skal gjøres.

Anbefalte artikler