Etterlyser kritisk forskningsjournalistikk

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Det sa Daniel Greenberg, en ledende amerikansk forskningsjournalist på et seminar i Oslo nylig. Han presiserte at journalister må skrive mindre om de store gjennombruddene og mer om prioritering, forebyggende medisin og forskningsetikk.

Amerikansk forskning er større og sterkere enn noensinne og får store økonomiske midler fra de føderale myndighetene. Likevel er forskningens innflytelse på de politiske beslutninger liten, ifølge Greenberg, som var invitert av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

De to norske innlederne, førstelektor Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo og programsekretær Audgunn Oltedal fra NRK, så mange likheter mellom måten amerikanske og norske journalister dekker forskningsspørsmål på. Hornmoen mente det var en problematisk symbiose mellom journalister og forskere og etterlyste et sterkere offent-lig engasjement om forskningsspørsmål i Norge. Oltedal mente at journalister og forskere hadde felles idealer: frihet og uavhengighet. Når forskningen nå gjøres mer avhengig av private investorer og dermed kommersialiseres, blir det også i Norge behov for en mer kritisk forskningsjournalistikk, mente hun.

Fra salen ble det påpekt at mangel på faglig innsikt blant journalistene og politikere var et problem, og flere var skeptiske til den økende betydning markedstenkning vil få for forskning og forskningsformidling.

Anbefalte artikler