Malaria i et reisemedisinsk perspektiv

Artikkel

Målgruppen for boken er leger som arbeider med reisemedisin. Bidragsyterne er de fremste eksperter i verden på området, og malariaproblematikken blir tatt opp i stor bredde: historikk, epidemiologi, diagnostikk og behandling, plasmodienes biologi, myggstikkprofylakse, farmakologiske aspekter, ulike profylaksestrategier for forskjellige typer reisende og litt om fremtidsperspektivene for malariaprofylakse. Til forskjell fra andre lærebøker om malaria, tar boken for seg det som er relevant vedrørende malaria for ikke-immune reisende, og behandler ikke kontrollstrategier i endemiske områder.

Boken er solid innbundet, og illustrasjonene er av en eller annen grunn både gjengitt i svart-hvitt og farger. Det følger med en CD-ROM som er et duplikat av tekst og illustrasjoner, noe som er nyttig om man vil søke etter et stikkord.

Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper i infeksjonsmedisin. Det meste av det som står om diagnose og behandling kan leses i lærebøker i infeksjonsmedisin, men epidemiologi og resistensforhold i de enkelte land forandrer seg så fort at det stadig er behov for oppdatert litteratur. Spesielt nyttig er en tabell med epidemiologiske data for hvert enkelt land, hvor det også angis hvor stor del av malariatilfellene som er Plasmodium falciparum. Dette er informasjon som ikke har vært tilgjengelig i samlet form tidligere.

De fleste legers befatning med malaria gjelder profylakse, og en lærebok innrettet på nettopp denne målgruppen har vært savnet. Boken er praktisk rettet og pedagogisk skrevet, samtidig som den holder en høy vitenskapelig standard. Den bør anskaffes av alle som arbeider med å forebygge malaria hos reisende.

Gunnar Hasle

Reiseklinikken

Oslo

Anbefalte artikler