Les mer om ...

Artikkel

Reiser og helse

Sommer innebærer økt reiseaktivitet, og reiser kan ha medisinske implikasjoner. Reisemedisin som fagdisiplin omfatter helserelaterte spørsmål knyttet først og fremst til utenlandsreiser, men i bred forstand også til innvandring og flyktningleirer.

Reiser til ikke-vestlige land kan kreve omhyggelig planlegging, særlig for småbarnsforeldre og gravide, og i likhet med andre reisende bør de tegne forsikring. Lange flyreiser innebærer en viss risiko for venøs trombose.

Vestlig turisme og velstand står i sterk kontrast til forholdene for somaliske flyktninger i Kenya, beskrevet av en representant for Leger Uten Grenser.

Reisemedisin og råd på reisen

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland

Småbarn, gravide og utenlandsreiser

Helserelevant forsikring ved utenlandsopphold

Flyreiser og venøs trombose

Flyktninger i bakevje

Østrogenbehandling

Substitusjonsbehandling med østrogen har god effekt mot menopausale plager. Nye studier tyder på at slik behandling hos hjertefriske kvinner medfører en liten økning i risikoen for hjerte- og karsykdom tidlig i behandlingen.

Hormonbehandling i overgangsalder og hjerte- og karsykdom

Papillomavirus og kreft

I en stor seroepidemiologisk studie med deltakelse fra flere land, koordinert fra Norge, var prevalensen av antistoffer mot humant papillomavirus type 16 nesten dobbelt så høy (12 %) blant 292 personer som senere utviklet plateepitelkarsinom i hode-hals-regionen som blant 1 568 parede kontrollpersoner (7 %).

Humant papillomavirus-infeksjon som risikofaktor for plateepitel-karsinom i hode-hals-regionen

Cystisk fibrose og CT

Hos pasienter med cystisk fibrose er lungeaffeksjonen viktigste begrensende faktor for livskvalitet og livslengde. I en studie med 21 pasienter samsvarte lungepatologiske forandringer ved høyoppløsningscomputertomografi godt med spirometriske funn.

Høyoppløsningscomputertomografi av lungene ved cystisk fibrose

Leger i sykehjem

Norske sykehjem har til sammen nesten tre ganger så mange senger som de somatiske sykehusene. Hvert sykehjem er preget av sin egen kultur, og leger har et ansvar for å bygge opp denne kulturen, argumenterer Peter F. Hjort i sin kronikk.

Legens ansvar for kulturen i sykehjemmet

Anbefalte artikler