Sikkerhet under reiser

Artikkel

Boken henvender seg til personer som skal ut og reise, med hovedvekt på amerikanske forretningsreisende. Forfatteren er selv advokat, og har arbeidet i USAs utenrikstjeneste, og driver nå et firma som designer sikkerhetsopplegg for multinasjonale firmaer.

Boken har en logisk disposisjon, med kapitler om planlegging av reisen, hva man skal ta med, tips for flyreisen, ankomst på fremmed jord, daglig sikkerhetsplanlegging, forberedelse av hjemreisen og ankomst hjemme (i USA).

Det formidles et vell av detaljer, og spesielt i kapitlet om planlegging må man spørre seg om alt dette kan være nødvendig. Men detaljer kan være viktige nok. Om for eksempel to reiser sammen og de glemmer at begge må ha skrevet opp navnet på hotellet de skal bo på, kan det oppstå en svært ubehagelig situasjon om den ene kommer på et tog mens døren smeller igjen foran den andre, og de ikke har avtalt på forhånd hvordan en slik situasjon skal takles. Boken er velskrevet, og har så mange eksempler på ting som har gått galt, at kjedelig blir den ikke. Ved kidnappinger og flykapringer er det viktig for amerikanere å skjule lengst mulig at de er amerikanere, og spesielt at de er jødiske amerikanere. Forfatteren angir vurderinger av hvor i et fly det er tryggest å sitte under ulykker og flykapringer.

Det finnes rikholdige telefon- og adresselister hvor man kan få opplysninger og litteraturlister i boken, men man savner en liste over gode Internett-sider.

Dette er en leseverdig bok for alle som driver seriøst med reisemedisin, men store deler av den synes ikke å være relevant for norske turistreisende. Mange av de viktigste poengene kan nok finnes i reisehåndbøker for de enkelte land, men det hadde vært behov for en tilsvarende bok beregnet spesielt på skandinaver. Ny utgave kommer i år.

Gunnar Hasle

Reiseklinikken

Oslo

Anbefalte artikler