Avslører tortur – blir trakassert

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ling Merete Kituyi

En lege er nylig avskjediget fra sin stilling som provinspatolog, etter at han i en rettsmedisinsk rapport konkluderte med at en mann døde av voldsskadene politiet påførte ham under et fengselsopphold. Rapporten ble imidlertid miskjent av helsedirektøren i Kenya, hvorpå legen ble fjernet fra sin stilling og overført til annen tjeneste.

Krever uavhengige obduksjoner

Opplysningene kommer fra den norske legen Ling Merete Kituyi som bor og arbeider i Kenya (1). Hun er leder for Independent Medico-Legal Unit (IMLU), et frivillig nettverk av leger og jurister som yter medisinsk og juridisk hjelp til torturofre og som arbeider for at personer som dør i fengsel eller varetekt, skal bli obdusert av uavhengige rettsmedisinere.

Ifølge Kituyi finnes det en rekke eksempler på at leger i den senere tid har vært utsatt for direkte trakassering fra myndighetenes side.

– Flere leger har opplevd at myndighetene har truet med å stenge dem ute fra arbeidet eller frata dem autorisasjonen. Dette skaper frykt og utrygghet blant legene, og sinker arbeidet med å få gjennomført uavhengige obduksjoner ved mistenkelige dødsfall.

– Hva vil dere gjøre nå?

– Vi har vært i kontakt med World Medical Association, Amnesty International og det internasjonale tortursenteret i Danmark. Skal vi kunne bekjempe bruken og utbredelsen av tortur, må vi begynne med å skape en internasjonal opinion som gjør dette mulig, sier Merete Kituyi, som også er visegeneralsekretær i den kenyanske legeforening.

Økende bruk av tortur

Årlig arbeider IMLU-enheten med ca. 80 obduksjonssaker som omhandler torturdødsfall, men dette er bare toppen av isfjellet. Mer enn 500 tilfeller av alvorlig tortur blir hvert år registrert i Kenya, og bruken er etter alt å dømme økende. De fleste av ofrene er menn i alderen 20–35 år. Rundt en av ti dør av skadene de blir påført. 25 % av de overlevende får varige nevrologiske skader i form av syns- og hørselstap.

Anbefalte artikler