Villmarksmedisin

Artikkel

Målgruppe for denne boken er leger som arbeider innen sivil og militær redningstjeneste og leger som har det medisinske ansvar for ekspedisjoner, enten det er som deltakere eller som rådgivere før avreise. Boken vil være nyttig for kirurger og anestesileger som arbeider innen traumatologi, samt for infeksjonsmedisinere og andre leger som vil fordype seg i reisemedisin.

Reisemedisin dreier seg ikke bare om vaksiner og malariaprofylakse. Dette monumentale verket, som både kan brukes som lærebok og oppslagsbok, tar for seg noen av risikoene man kan utsette seg for under reiser. 118 bidragsytere har behandlet så forskjellige emner som høydemedisin, skred, skogbrann, lynnedslag, frostskader, hypo- og hypertermi, helseproblemer ved dykking, farlige dyr (både giftige og voldsomme) på land og i vann, giftige planter, infeksjoner, førstehjelp og transport av skadede, overlevelsesteknikker i villmarken og på havet – fra arktiske til tropiske forhold. Hvordan man lager bål, riktig bekledning, fangstteknikker, spiselige planter og sopp, vannrensing, insektprofylakse, knuter, hvordan man svømmer om man havner i et stryk og så videre blir også behandlet. Det er tatt med et kapittel om veterinærmedisin. Spesielle helseproblemer for kvinner (herunder fødselshjelp), barn og eldre i villmarken dekkes også. Juridiske og etiske aspekter ved legehjelp under primitive forhold er uvante problemstillinger for norske helsearbeidere, men likevel viktig å kjenne til. Noe overraskende har de også tatt med et kapittel om etnobotanikk, et i og for seg interessant emne, men som det er vanskelig å se at kan bidra særlig til økt overlevelse. Til overmål anbefaler forfatteren av dette kapitlet et homøopatisk reiseapotek! Bortsett fra denne blunderen er boken et praktverk. Den er lett å finne frem i, rikt illustrert, lettlest og kortfattet, tatt i betraktning det enorme fagområdet den dekker.

Gunnar Hasle

Reiseklinikken

Oslo

Anbefalte artikler