Rus ofte hoveddiagnose i psykiatri

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Undersøkelsen omfatter 187 akuttpasienter ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, og er gjennomført over fem måneder, fra oktober 2001 til mars 2002. Nesten halvparten av pasientene i undersøkelsen hadde et rusproblem som hadde betydning for deres psykiske tilstand. For 30 % var rusproblemet så stort at de fikk diagnosen ruslidelse. Hos halvparten av disse fant man ingen annen diagnose enn ruslidelse.

Psykiatere har lenge kjent til at bruk av rusmidler og psykiske lidelser henger sammen. – Tallet er likevel overraskende stort, mener overlege John Christian Fløvig som står bak undersøkelsen. At man hos så mange som 15 % ikke har annet enn rusdiagnose, betyr ikke at pasientene er feilplassert.

– Disse pasientene lider av noe annet enn klassisk rusmisbruk, det vil si at de er suicidale, at det er mistanke om psykose eller at krisen de er inne i krever mer omfattende tiltak enn avrusing, sier Fløvig.

Alkohol er det mest brukte rusmidlet. Deretter følger cannabis og legemidler, mens amfetamin og opiater utgjør en mindre del.

Fløvig sier det vil være viktig å arbeide videre med kartlegging av ruslidelser i psykiatrien. – Resultatene gir oss mulighet til tenke mer i retning av intervensjon på russiden og bedre samarbeid med rusomsorgen for å planlegge best mulig behandling for disse pasientene, legger han til.

Resultatene er en del av et større prosjekt som foreløpig ikke er vitenskapelig publisert, men tallene er ferdigbehandlet. John Christian Fløvig skal presentere to posters på en kongress i Montreal i Canada i juli, Congress of Collegium International Psychopharmacologicum.

Anbefalte artikler