Vidtfavnende og amerikanisert intensivmedisin

Artikkel

Målgruppene er alle profesjoner som arbeider innen intensivmedisin. Hensikten er å gi basal, generell, klinisk informasjon og inkludere en del sentrale formler, laboratorieverdier, diagnostiske vurderingsalgoritmer og detaljerte behandlingsopplegg. Ett kapittel beskriver oppbygging og rutineoppsett i en intensivavdeling, 17 kapitler tar for seg sykdommer etc., gruppert etter organer eller områder som traumer eller toksikologi. De to siste kapitlene gir lister over vanlige medikamentdoseringer og laboratorieverdier ved intensivavdelinger.

Boken er systematisert med et tabularisk oppsett og er lett å finne frem i. Den har ingen referanser, få illustrasjoner og en noe mangelfull stikkordliste. Den bærer preg av å være beregnet på det amerikanske markedet med amerikanske benevninger (blodsukker i mg/dl, etc.), medikamentnavn og telefonnumre til toksikologiske sentre i USA osv. Som mye annen amerikansk praktisk rettet, akuttmedisinsk litteratur blir mye gjort unødvendig komplisert; det er lett å gå seg vill i algoritmer og oppskrifter. Anmelderen har for eksempel vanskelig for å følge behandlingsoppsettet for pasienter med hjertestans. Til tross for forsøket på tabellarisk oppsett er boken komplisert og utflytende skrevet, og selv om den kommer i lommeformat, er den mindre egnet som en praktisk ”huskelapp” i akutte situasjoner. Noe beskrives svært detaljert (intubasjon, innlegging av sentralvenekateter, skru på defibrillator før bruk/slå den av etter bruk), andre ting blir summarisk og feil som prognostikk ved hjertestans. Mange områder er mangelfullt beskrevet som hypotermi, CO-intoksikasjon og respiratorbehandling.

Problemet med boken er at den favner for vidt; den skal på samme tid gi basalkunnskaper til medisinstudenter og avansert kunnskap til spesialister i intensivmedisin. På den måten kan den bomme på de fleste målgruppene. Stilen er delvis opplærende, det stilles rent pedagogiske spørsmål som boken så svarer på selv, delvis instruerende og delvis beskrivende. Det er mange gjentakelser, og mange steder kunne samme informasjon gis på en brøkdel av sidene. Den er til tider dårlig språklig: ”How people accomplish oxygenation is equally simple, but considerably different from how we accomplish ventilation.”

Det er vanskelig å anbefale denne boken for noen av målgruppene her i Norge.

Petter Andreas Steen

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler