S. Rognstad svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er gledelig å registrere at mine synspunkter på behandling av astma deles av flere. Chandra Sekhar Devulapalli gir uttrykk for synspunkter som også helt faller sammen med anbefalingene i siste oppgradering av Global Initiative for Asthma (GINA). Denne siste oppdateringen ble offentliggjort mars 2002. Rapporten er fullt tilgjengelig på Internett (http://www.ginasthma.com).

  Bak rapporten står en styringskomité på 17 internasjonalt kjente spesialister i tillegg til 40 bidragsytere fra spesialistmiljøer over hele verden, bl.a. Norge. Rapportens kapittel 6 omfatter behandligsstrategier, astmaskoler og egentrening. Kapittel 7 gir detaljerte råd om medikamentell behandling både for voksne og barn med astma, kapittel 8 omhandler forskning.

  Det er verdt å merke seg at langtidsvirkende beta-2-agonister fortsatt ikke anbefales brukt, verken ved mild intermitterende astma eller ved mild persisterende astma. Bruken av kombinasjonspreparatene formoterol/budesonid eller salmeterol/flutikason ved disse tilstander har derfor ikke grunnlag i de siste behandlingsretningslinjer.

  Rapporten gir råd om nyansert behandling ved forskjellige alvorlighetsgrader av astma. Det bør derfor advares mot forsøk på å forenkle behandlingsstrategiene utover de råd som gis i kapittel 7. Markedsføringen av kombinasjonspreparatene formoterol/budesonid eller salmeterol/flutikason kan oppfattes som en slik forenkling. Kapittel 6 gir klare anbefalinger om opplæring av pasienten og strategier for oppfølging av astmapasienten. God egenopplæring, behandlingsskjemaer og god oppfølging gir lavere morbiditet og lavere forbruk av helsetjenester. Et tett lege-pasient-forhold ansees som helt vesentlig.

  God astmabehandling forutsetter at man følger de retningslinjer som foreligger. Disse siste retningslinjene gir ikke støtte for en forenklet og unyansert behandling av astma, slik det legges opp til i en del av markedsføringen av kombinasjonspreparater.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media