Klar reduksjon av ventelister og registert ventetid

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Kortere tid på venteliste for pasienter som skal behandles i sykehus. Illustrasjonsfoto

Det viser tall fra Norsk pasientregister (1) som har kartlagt ventelistesituasjonen for første tertial 2002. Den gjennomsnittlige registrerte ventetiden for pasienter som har påbegynt behandling eller utredning i løpet av 1. tertial 2001, er redusert med sju dager fra årsskiftet, og med ni dager i forhold til samme tidspunkt i fjor. Ventetiden er nå på 87 dager, og går ned i alle helseregioner unntatt Helse Midt-Norge.

Nærmere 90 % av dem som ble behandlet i årets fire første måneder, fikk behandling innen seks måneder. 3 % hadde ventet i over ett år.

Ryddeaksjon

Også antall pasienter som venter, er redusert. Ventelistene er redusert med 12 000 siden årsskiftet, og omkring 17 000 etter samme tidspunkt i fjor. Totalt er det 247 533 personer som nå står på venteliste. Både dette og gjennomsnittlig ventetid er det laveste tallet som er registrert siden Norsk pasientregister overtok ventelisteregistreringen i 1998.

Reduksjonen omfatter de fleste somatiske fagområder, også områder som tidligere hadde svært lange lister, som ortopedi, øyesykdommer og plastisk kirurgi.

Sykehusene har ryddet i ventelistene, og dette har effekt på registrert gjennomsnittlig ventetid.

Anbefalte artikler