Lærebok i reisemedisin

Artikkel

Målgruppe for boken er leger med faglig ansvar for reisemedisin. Boken er solid innbundet, og med god papirkvalitet. Den er rikt illustrert med tabeller og bilder, men bildene mister mye av sin informasjonsverdi, da de er i svart-hvitt. Forfatteren har lagt vekt på de reisemedisinske basalkunnskapene, og har ikke tatt med spesifikke anbefalinger for de enkelte land.

Boken gir en kortfattet oversikt over de infeksjonsmedisinske sider av reisemedisinen, både når det gjelder epidemiologi, profylakse, diagnostikk og behandling, og representerer vel hva leger i hvert fall bør kjenne til for å arbeide med disse problemstillingene. Malariakapitlet gir en god introduksjon, men fyller ikke behovet for et referanseverk når det gjelder malaria hos reisende. I kapitlet om diaré, som er skrevet av to amerikanere, ser vi tydelig at terskelen for å behandle diaré med fluorokinoloner er betydelig lavere i USA enn i Norge. Ellers tar den opp de relevante problemstillingene ved reisemedisin: reisende med medisinske problemer, barn på reise, kvinnehelse og reise, flymedisin, høydesyke, helseproblemer ved dykking, ekspedisjonsmedisin, cruise-medisin, skader og hjemsendelse, giftige bitt og stikk, helseproblemer for langtids utestasjonerte, foruten innvandrermedisin.

Boken kan benyttes som oppslagsbok, men man vil fort få behov for å lete i større og mer spesialiserte bøker på enkelte områder. Den egner seg godt til å lese fra perm til perm for å skaffe seg gode basalkunnskaper i faget, og fyller behovet for faglig oppdatering for leger som tilbyr reisemedisin i sin praksis. Til dette bruk er boken passe omfattende, og pedagogisk godt lagt opp. Den kan derfor sterkt anbefales til leger med begynnende interesse for reisemedisin.

Gunnar Hasle

Reiseklinikken

Oslo

Anbefalte artikler