Også tynne melanomer kan metastasere

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Prognosen ved kutant malignt melanom er relatert til tumors tykkelse. Men også tynne melanomer (tumortykkelse < 1 mm) kan metastasere mens de ennå er tynne. Man har derfor lenge vært på jakt etter gode markører for slike lesjoners metastasepotensial.

I en amerikansk studie nylig publisert i Archives of Dermatology (1) ble 43 maligne melanomer opptil 0,95 mm tykke (Breslows tykkelse) fra pasienter med metastatisk sykdom sammenliknet med samme type lesjoner fra pasienter uten påviste metastaser gjennom 6–27 års oppfølging. Pasienter og lesjoner var matchet på en lang rekke faktorer, inkludert Breslows tykkelse, og lesjonene ble vurdert blindt av ti erfarne histopatologer. Histologiske tegn til regresjon, definert som dermal fibroplasi med fravær av epidermal og dermal melanomaffeksjon, var til stede i 49 % av de metastaserende melanomene mot 19 % i kontrollesjonene (p = 0,001). Utbredt regresjon, definert som > 50 % av tumoroverflaten, var til stede i henholdsvis 42 % og 5 % (p = 0,001).

– Disse funnene bekrefter at det må være andre biologiske faktorer enn lesjonenes alder og tykkelse som er avgjørende for maligne melanomers metastaserisiko, sier Per Helsing ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Det ville være et stort fremskritt om man ble i stand til å identifisere melanomer med høy risiko for metastasering og hvilke pasienter som har særlig høy risiko for å utvikle slike melanomer, sier han.

Helsing minner om at prognosen ved metastaserende malignt melanom er dårlig, og at det derfor er viktig med profylakiske tiltak og tidlig diagnostikk rettet inn mot selekterte grupper. Særlig viktig er det å hindre solforbrenning. Man bør søke lege når man merker vekst eller mørke fargeforandringer i en føflekk.

Anbefalte artikler