Legefakta

Artikkel

Medisin-studenter

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

1 129

57,2

42,8

Univ. i Bergen

908

55,7

44,3

NTNU Trondheim

572

55,6

44,4

Univ. i Tromsø

512

58,8

41,2

Norge totalt

3 121

56,7

43,3

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

863

58,5

41,5

Univ. i Bergen

747

56,6

43,4

NTNU Trondheim

441

57,1

42,9

Univ. i Tromsø

393

60,1

39,9

Norge totalt Nmf

2 444

57,9

42,1

Ungarn

240

47,9

52,1

Tyskland

242

61,2

38,8

Polen

224

49,1

50,9

Danmark

82

68,3

31,7

Irland

73

69,9

30,1

Storbritannia

42

69,0

31,0

Tsjekkia

39

41,0

59,0

Australia

33

51,5

48,5

Nederland

30

53,3

46,7

Sverige

12

50,0

50,0

Malta

7

28,6

71,4

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

3

0,0

100,0

Utlandet totalt Nmf

1 032

55,0

45,0

Totalt Nmf-medl.

3 476

57,1

42,9

Kilde: De me di sins ke fakultetene (studenter i Norge) og Legeforeningens medlemsregister per 27.5. 2002.

Se også Legefakta i nr. 3/2002, nr. 4/2002 og nr. 15/2002, samt Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2? id=18#med i sin studenter

Anbefalte artikler