Legen har ansvar for behandling!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er helt enig med Sture Rognstad, som i Tidsskriftet nr. 13/2002 skriver at produsentens markedsføring av en forenklet behandlingsform vil kunne føre til en mer tilfeldig astmabehandling (1). Det er legen som vurderer behandling etter diskusjon med pasienten. Pasienten kan ikke avgjøre hvilken behandling han/hun skal ha – pasientene har ofte manglende kunnskaper om sykdom og behandling.

  Samtidig er pasientens styring av behandlingen viktig. Behandlingsskjemaer og jevnlig kontroll hos behandlende lege må spille en sentral rolle for bedre kontroll av sykdommen. Legen og pasienten må stole på hverandre for adekvat og tilstrekkelig behandling. Legens faglige integritet bør opprettholdes på tvers av sterk markedsorientert reklame fra legemiddelindustrien.

  Svein Høegh Henrichsen har i en tidligere kommentarartikkel i Tidsskriftet påpekt viktigheten av et godt forhold mellom pasient og behandlende lege, i tillegg til skriftlige behandlingsplaner (2). Dette er helt i tråd med for eksempel den nordiske konsensusrapporten (3). Endringer i retningslinjer må være en følge av faglige retningslinjer tuftet på kunnskap og ikke av økonomiske interesser for å erobre større markedsandeler for et nytt legemiddelkonsept (1). Legen har ansvar for behandling!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media