Dårlige kår for gode ideer?

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det mener Kari Schrøder Hansen som er kirurg ved Haukeland Sykehus.

– Generelt er det vanskelig å få støtte til prosjekter når ideene kommer fra grasrota i sykehushierarkiet. Dette er en svakhet ved systemet, og det oppmuntrer heller ikke til nytenkning og systemforbedringer. Tvert imot føler mange at de ikke blir hørt, sier Schrøder Hansen.

Et selvopplevd eksempel er arbeidet med å få etablert et traumeregister ved Haukeland Sykehus. I to år har hun og andre kolleger registrert virksomhetsdata på frivillig basis, i håp om at sykehusledelsen ville øremerke ressurser til et permanent register. Da Schrøder Hansen nylig bad om avløsning, hadde sykehuset ingen løfter å gi. Det kan bety kroken på døren for traumeregisteret.

– Det er beklagelig når vi vet hvilke muligheter som finnes med et slikt register, både faglig og økonomisk, sier hun.

Et annet prosjekt hun ikke har fått støtte til, er utgivelsen av en metodebok for assistentleger ved kirurgisk avdeling. Hun valgte selv å bruke 30 000 kroner til å få trykt og publisert boken, etter å ha fått beskjed om at det ikke fantes midler i sykehussystemet. Nå håper hun å få dekket en del av produksjonskostnadene ved å selge bøkene. Kirurgisk avdeling har kjøpt den til nyansatte assistentleger og turnusleger, og boken er også solgt til leger og studenter ved andre sykehus.

Anbefalte artikler