K. Maartmann-Moe svarer:

Kjell Maartmann-Moe Om forfatteren
Artikkel

Hvem sykmelder sjablonmessig – i hvert fall ikke Harald Drøsdal!

Min intensjon i intervjuet med Tidsskriftet var å fortelle at legene med den nye sykmeldingen, innført i forbindelse med inkluderende arbeidsliv, blir bedt om å avgi medisinske opplysninger som kan være til hjelp for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal finne ut om den trygdede vil kunne gjøre nytte for seg i en eller annen form på arbeidsplassen selv om vedkommende er sykmeldt.

Anbefalte artikler