Tuberkulose øker foruroligende i Norge

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det er unge innvandrere rundt 30 år som utgjør den største gruppen smittede. Ikke siden 1987 har tallet på smittede vært så høyt, ifølge tall fra tuberkuloseregisteret ved Folkehelseinstituttet. Innvandrerbefolkningen utgjør 74 % av gruppen som er smittet. Insidensen blant innvandrere gjenspeiler insidensen i opprinnelseslandet.

De aller fleste tilfeller av tuberkulose i Norge skyldes reaktivering av smitte fra mange år tilbake mens ny smitte spiller liten rolle. Smitte fra innvandrere til personer av norsk opprinnelse skjer meget sjelden, ifølge Einar Heldal ved Det sentrale tuberkuloseregister ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge en rapport fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) har Oslo betydelig større insidens enn resten av fylkene. Halvparten av landets fylker har under ti tuberkulosepasienter i året. Tuberkulose i lungene er den vanligste tuberkuloseformen. Innvandrere har ofte tuberkulose utenfor lungene, spesielt i lymfeknutene.

Innvandrere som får tuberkulose er langt yngre enn de med norsk opprinnelse. Gjennomsnittsalderen til pasientene av norsk opprinnelse var ca. 73 år for begge kjønn. Innvandrerne var unge voksne med median alder 30 år for begge kjønn. Blant eldre innvandrere er det et flertall av kvinner som får tuberkulose mens menn er i flertall blant de av norsk opprinnelse.

Anbefalte artikler