Ønsker foretaksreformen velkommen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tidligere sykehusdirektører besøkte Legenes hus. Fra vens tre: Roald Oldebakk, Ingolf Høgli, Halvard Sæther, Lars Erik Flatø, Arne Finstad, Asbjørn Myklebust og Jon Åker. Foto L.B. Johannessen

I slutten av mai hadde en gruppe tidligere sykehusdirektører møte i Legenes hus i Oslo. Gruppen består av åtte tidligere sykehusdirektører og en tidligere økonomisjef som møtes hver gang ett av medlemmene fyller 80 år. Denne gang var hedersgjesten Arne Finstad, tidligere direktør ved Sentralsykehuset i Akershus. Finstad feiret sin 80-årsdag 29. mai. Seks av gruppens medlemmer var til stede på møtet mens Jarle Øie, Ernö Hidas og Karsten Kopstad var forhindret fra å delta.

Til tross for at gruppens medlemmer for lengst har avsluttet yrkeskarrieren som sykehusdirektører, er de fortsatt svært engasjert i det som skjer innen sykehussektoren. Derfor var tidligere statssekretær i Sosial- og Helsedepartementet, nå direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Lars Erik Flatø invitert til å innlede om direktørrollen, eier skifte og foretaksreform.

– Det er morsomt å se utviklingen innen sykehusvesenet. Mye har forandret seg de seneste årene. Vi har sett fremgangen i sykehusvesenet og in gen hilser den nye endringen mer velkommen enn oss, sa de tidligere direktørene.

Anbefalte artikler