Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Anne Faugli
Kristin Bjørnland
Hans Skari
Ragnhild Emblem
Guri Skeie
Knut-Inge Klepp
Tone Bjørge
Anders Engeland

Tema

Erik L. Werner
Even Lærum
Camilla Ihlebæk

Kommentar og debatt

Anne Kjersti Befring
Tore Amundsen
Jan Erikssen
Sigrid Saunes
Gunnar Saunes
Mads Gilbert
Ragnvald Bjørgaas Petersen
Knut Dalaker
Christian Loennecken
Lars E. Hanssen
Petter Schou
Hans Petter Aarseth

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Otto Inge Molvær
Fritz Martin Tonning
Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen