Dobbel kompetanse i øst og vest

Artikkel

Norsk Akuttmedisinsk Kompetansesenter (NAKOS) er resultat av privat initiativ fra fagpersoner i det norske akuttmedisinske miljøet, geografisk plassert i sykehus- og universitetsmiljø i Oslo-området, men med støtte fra fagmiljøene i landet for øvrig. Man ønsket å være på banen før sentrale helsemyndigheter oppretter et nasjonalt akuttmedisinsk kompetansesenter. For NAKOS ønsker seg den nasjonale funksjonen.

– NAKOS skal være en ressurs for samfunnet for å gjennomføre og utrede viktige milepæler for akuttmedisinsk miljø, sier daglig leder Lars Wik. – Vår oppgave er å se på akuttmedisinen fra et overordnet nivå, vurdere forbedringspotensial, arbeide for bedre utnyttelse av ressursene på området og være en nøkkel i nettverk og samarbeid med fagdisipliner og profesjoner innen akuttmedisin, fortsetter han.

Kompetansesenteret blir finansiert av Norsk Luftambulanse som et treårig prosjekt.

Wik stiller seg positiv til at man nylig har opprettet et kompetansesenter for akuttmedisin ved Sentralsjukehuset i Rogaland. – Jeg er ikke redd for at man tapper hverandre for ressurser og opptrer som konkurrerende miljøer, men det er viktig at man får en nasjonal forståelse for at de regionale sentrene ikke skal drive med det samme som de nasjonale, at man snakker sammen og avtaler hva man skal drive med. Man må ikke spre kompetansen, men spre kunnskapen, sier han.

Wik anslår at det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge teller under 200 hoder; 15–20 på det administrative plan, 100 – 150 i klinisk hverdag. – Vi må heller ikke glemme allmennlegene, som er en ressurs på kommunalt nivå, men som ofte ikke blir invitert når akuttmedisin diskuteres, sier Wik.

Anbefalte artikler