H.P. Aarseth svarer:

Hans Petter Aarseth Om forfatteren
Artikkel

Jeg trodde ikke jeg skulle oppleve at Jon Henrik Laake beklager at norske langtidsutdannede i offentlig sektor, deriblant leger, får et godt lønnsoppgjør. For det er jo det han gjør i sitt debattinnlegg. En rekke økonomiske virkemidler er tatt i bruk for å styrke offentlig tjenesteyting. I en situasjon med mangel på arbeidskraft må det få konsekvenser for sysselsettingen i industrien. Dette er ikke noe nytt, men har skjedd systematisk i flere tiår. Det som kanskje er å beklage er at vi ikke har vært flinke nok til å utvikle nye industriarbeidsplasser som gir større avkastning, jf. mangelfull forskning og utvikling, særlig i privat sektor. NHO burde satse mer på det enn å forsøke å beskytte eksisterende industri fra konkurranse.

Som Jon Henrik Laake er også jeg spent på om den nye ledelsen i Legeforeningen vil legge større vekt på å hjelpe industrien enn å slåss for legers lønn.

Anbefalte artikler