Nye nasjonale retningslinjer for malariaprofylakse

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 17/2002 presenteres nye nasjonale retningslinjer for malariaprofylakse. Riktig nettadresse for heftet i full tekst skal være: www.fhi.no/publ/rapporter/2002-2-malaria.html

Anbefalte artikler