Spennende røykesluttprosjekter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ifølge Ingunn Eck, prosjektleder for Røyksignaler, satses det på fire hovedområder:

  1. Røykesluttilbud til aldersgruppen 16–19 år

  2. Undervisningsprogram rettet mot elevene i videregående skole, fortrinnsvis mot yrkesfaglig studieretning da det viser seg at det er disse elevene, og spesielt elever på helse- og sosialfaglinjen, som har en stor andel røykere

  3. Konkurransen Quit & Win Don’t Start som er et felleseuropeisk tiltak for å få ungdom til å holde seg røykfrie

  4. Røykfrie skolegårder

I konkurransen Quit & Win Don’t Start forplikter ungdommene seg til å være røykfrie i konkurranseperioden, enten ved å slutte å røyke, eller å avstå fra å begynne. Konkurransen er delt i tre klasser; en for ungdom som røyker, en for de som røyker av og til og en for ungdom som ikke røyker. I alle tre klassene er det en hovedpremie på 10 000 kroner. I tillegg fristes det med mobiltelefoner og Interrail-billetter. I år ble konkurransen gjennomført for tredje gang. – Resultatene fra det første året var svært gode. Over halvparten av de tidligere røykerne var fortsatt røykfrie et halvt år etter at konkurransen var over, og ni av ti ikke-røykere var fortsatt røykfrie, forteller Eck.

Konkurransen er et europeisk samarbeid gjennom ENYPAT (European Network on Young People And Tobacco) og gjennomføres samtidig i sju europeiske land. I Norge kan alle som er mellom 16 og 19 år og/eller elev i en videregående skole delta i konkurransen.

Røykfrie skolegårder

Med støtte både fra helseministeren og utdanningsministeren settes ressursene inn mot å jobbe frem en tiltakspakke som Kreftforeningen i samarbeid med Avdeling tobakk, Sosial- og helsedirektoratet, skal tilby skolene.

Det har vært stor motstand mot prosjektet både fra rektorer, lærere og elever. Organisasjonene satser derfor på å utvikle materiell som skal gjøre det lettere å lage et veiledningshefte. Prosjektet er utarbeidet etter en svensk modell. Prosjektgruppen synes det er viktig at alle blir involvert. Bl.a. vil det bli plassert fargerike skilt på skolene som markerer at dette er en røykfri skole. Ved skolestart skal det settes fokus på røykeslutt.

Studier fra andre land viser at det er en klar sammenheng mellom antall røykere på skolen og skolens bestemmelser om røyking. Skoler med røykeforbud har færre røykere enn skoler uten slike restriksjoner. Dessuten reduserer røykerne sitt daglige røykeforbruk dersom det er ulovlig å røyke i skolegården.

– Enkelte norske skoler har allerede på eget initiativ innført røykeforbud utendørs. Ved disse skolene er det færre elever og lærere som røyker, sier Ingunn Eck.

Anbefalte artikler