Endringer i spesialistregler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer

  Spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til punkt 1 b) i de omredigerte spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer endres og gis følgende ordlyd (ny tekst i kursiv) : Merknad til punkt 1 b): Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, kjevekirurgi og munnhulesykdommer, nevrokirurgi, onkologi , ortopedisk kirurgi, plastikkir-urgi og øyesykdommer.

  Spesialistreglene i onkologi

  Spesialistreglene i onkologi

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at punkt 2 i de omredigerte spesialistreglene i onkologi suppleres og får følgende ordlyd (ny tekst i kursiv) : 2 Ett års tjeneste ved indremedisinsk avdeling, hvorav minst tre måneder må være utført ved hematologisk laboratorium/seksjon. Inntil år kan erstattes av forskningstjeneste. Hematologitjenesten er obligatorisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media