Én leder og klare linjer

Artikkel

For bare få år siden var todelt ledelse i ferd med å bli den rådende modell i norske sykehusavdelinger, støttet av bl.a. Sykepleierforbundet. Legeforeningen gikk inn for én leder og fikk gjennomslag for dette syn i Stortinget. Loven overlater nå til den enkelte sykehuseier å definere hvilke faglige kvalifikasjoner lederen skal ha.

Stortingsvedtaket om én leder på alle nivåer i helsevesenet har bidratt til å forhindre en utvikling mot to atskilte organisasjoner i sykehus: en legedel og en sykepleierdel, som kunne vokse og preges av snevre yrkesinteresser uten nødvendig korreksjon av hverandre.

Uheldige uttalelser har vanskeliggjort Legeforeningens arbeid for å få forståelse for sitt syn om at sykehusavdelinger som har medisinsk diagnostikk og behandling som sin hovedoppgave, bør være ledet av lege med relevant spesialitet og lederkompetanse.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler