M. Gilbert svarer:

Mads Gilbert Om forfatteren
Artikkel

Det er trist å registrere at Israels egne venner i Norge er ”mer katolske enn paven” i sitt frenetiske forsvar av alt de israelske okkupasjonsstyrkene foretar seg. Jeg vil oppfordre Tidsskriftets lesere til selv å oppsøke informasjon om de omfattende menneskerettighetsbrudd som den israelske okkupasjonspolitikken daglig medfører. Nyttige kilder finnes på ”begge sider” av den nye, opprørende ”Berlinmuren” den israelske regjeringen nå bygger. Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Physicians for Human Rights er svært aktiv og har en god og informativ hjemmeside (1). I sine petisjoner til israelsk høyesterett har de dokumentert hvordan de israelske okkupasjonsstyrkene konsekvent bryter gjeldende internasjonal lov. De har nylig fått medhold fra høyesterett i sitt krav om beskyttelse av palestinske ambulanser (2).

Palestinske Røde Halvmåne (PRCS) publiserer også daglige nyheter om helsemessige konsekvenser av den israelske okkupasjonen og spesielt grundig dokumentasjon om angrepene på de palestinske prehospitale systemene og sivilbefolkningen (3). PRCS har nettopp lagt frem en grundig og lærerik rapport om virkningene av de israelske militæroperasjonene og portforbudene i perioden mars-mai 2002 (4).

I tillegg til de systematiske angrep på ambulanser og helsepersonell er hundretusener av palestinere på ny underlagt omfattende portforbud, ambulanser angripes og de israelske okkupasjonsstyrkene har i skrivende stund reokkupert minst sju større palestinske byer. Mer enn 600 000 mennesker er underlagt okkupasjonsmaktens portforbud. Den israelske Physicians for Human Rights skrev 24.6. 2002: De siste fire dagene har brakt nye angrep på ambulanser og helsepersonell og forsinkelser i medisinsk behandling. Mens muligheten til å få tilgang til helsetjenester i de store byene på Vestbredden er dårlig, er tilsvarende mulighet i landsbyene, der de fleste palestinere bor, elendig (2).

Når Saunes & Saunes ”. . . undrast over kvifor ICRC, etter sjølvsyn den 27. mars, først fordømer misbruk av palestinske ambulansar, for så den 12. april å nekte for at dette har hendt”, skyldes dette at det ikke finnes uavhengige rapporter som bekrefter de israelske påstandene. PRCS har offisielt tilbakevist de israelske påstandene som arrangert propaganda (5). Et par detaljer som avdekker presisjonsnivået til Saunes & Saunes: PLO har ingen kontroll med palestinske ambulanser. Lederen av PRCS heter Younis al-Khatib, ikke Fathi Arafat. Hvem som er notoriske løgnere, tror jeg Tidsskriftets leserne selv skal få avgjøre.

Anbefalte artikler